Giới thiệu về chương trình
MINT Bắc Úc

Chương trình Định cư Đổi mới Lãnh thổ Bắc Úc (Migration Innovation Northern Territory, gọi tắt là Chương trình MINT) là một dự án định cư tay nghề kết hợp đầu tư do Darwin Innovation Hub và Paspalis Asset Management đồng khởi xướng và được hỗ trợ bởi chính phủ Lãnh thổ Bắc Úc. Đồng thời, dự án này cũng góp phần thành lập quỹ đầu tư mạo hiểm đầu tiên tại Lãnh thổ Bắc Úc

Chương trình này cho phép các đương đơn đủ điều kiện về mặt tay nghề và cần đầu tư số tiền là 515,000 đô la Úc vào Quỹ đầu tư đổi mới Paspalis do Chính phủ Lãnh thổ Bắc Úc chỉ định và có thể được đề cử bởi sự bảo lãnh của Chính phủ Lãnh thổ Bắc Úc. Chương trình MINT sẽ hỗ trợ họ có được thường trú nhân tại Úc

MINT chỉ cho phép các đương đơn đang ở ngoài nước Úc nộp hồ sơ

Có 2 hình thức visa chính cho chương trình này 

 • Visa 190 – Thường trú nhân trực tiếp khi đương đơn vẫn ở Việt Nam
 • Visa 491 – Tạm trú nhân thời hạn 5 năm cho các đương đơn chưa đủ điều kiện thực hiện visa 190, nhưng có nguyện vọng sinh sống tại các vùng ngoại ô (có thể chuyển sang thường trú nhân sau 3 năm sinh sống tại các vùng ngoại ô)

Quyền lợi của
Chương trình MINT

 • Thực hiện đầu tư vào quỹ đầu tư đã được chính phủ bang phê duyệt, do vậy, chính phủ bang bảo lãnh nhanh chóng
 • Số tiền đầu tư tương đối vừa phải 515,000 AUD (so với các visa đầu tư định cư)
 • Ít rủi ro do 80% trong số 515,000 AUD (tức 412,000 AUD) sẽ được sử dụng để mua trái phiếu chính phủ của Lãnh thổ Bắc Úc, với lãi suất  là 1,2%/năm
 • Darwin, thủ phủ của Lãnh thổ Bắc Úc, là thành phố Úc gần Châu Á nhất, rất thích hợp cho giao thương xuất nhập khẩu
 • Số nghề nghiệp được công nhận cao tới 250, nhiều hơn nhiều so với số nghề được công nhận bởi visa 189 (visa định cư tay nghề độc lập)
 • Không cần sang Úc du học, đương đơn có thể nhận trực tiếp visa 190 định cư Úc hoặc visa 491 tạm trú

Điều kiện đương đơn
tham gia Chương trình MINT

 • Từ 18 – 45 tuổi
 • Trình độ tiếng Anh phù hợp (điểm IELTS 6.0 không môn nào dưới 6.0, hoặc PTE 50 điểm, không môn nào dưới 50)
 • Có thế mạnh tài chính nhất định để đảm bảo đầu tư và đủ kinh phí nuôi sống bản thân và con cái đi cùng tại Úc
 • Đạt hệ thống tính điểm EOI của Úc

Các diện Visa khác

Visa tài năng
toàn cầu Úc (GTI)

Visa tạm trú
188A - 888A

Visa tạm trú
188B - 888B

Visa tạm trú
188C - 888C

Visa bảo lãnh
cha mẹ 143

Visa du học Úc
500

AMRC

Chúng tôi cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho tất cả các yêu cầu định cư Úc

Yêu cầu tư vấn