Hôm nay, Văn phòng Ông Alan Tudge, Quyền Bộ trưởng Bộ Di trú Úc đã ra thông báo chính thức về danh sách ngành nghề ưu tiên được cấp visa vào Úc hậu COVID19 nhằm giúp đỡ nước Úc và các doanh nghiệp có thể phục hồi sau đại dịch thế kỷ này.

Các ngành nghề này ưu tiên chủ yếu cho các ngành nghề liên quan đến y tế, nhằm tăng thêm nguồn nhân lực để giúp cho các dịch vụ y tế công của nước Úc ngày càng tốt hơn, cũng như một số ngành xây dựng, hoặc IT để giúp các doanh nghiệp và chính phủ Úc.

Trong danh sách các ngành nghề nằm trong diện ưu tiên sẽ được xét duyệt visa này, các đương đơn cũng được đặc cách vào Úc sau khi được cấp visa này. Tất nhiên, các đương đơn sau khi được cấp visa đến Úc cũng bắt buộc tuân thủ toàn bộ các quy định cách ly 14 ngày của chính phủ Úc.

Danh sách các ngành nghề này bao gồm 17 ngành nghề sau đây, bao gồm mã số ANZSCO sau đây:

             ✔️ Chief Executive or Managing Director (111111)

             ✔️ Construction Project Manager (133111)

             ✔️ Mechanical Engineer (233512)

             ✔️ General Practitioner (253111)

             ✔️ Resident Medical Officer (253112)

             ✔️ Psychiatrist (253411)

             ✔️ Medical Practitioner nec (253999)

             ✔️ Midwife (254111)

             ✔️ Registered Nurse (Aged Care) (254412)

             ✔️ Registered Nurse (Critical Care and Emergency) (254415)

             ✔️ Registered Nurse (Medical) (254418)

             ✔️ Registered Nurse (Mental Health) (254422)

             ✔️ Registered Nurse (Perioperative) (254423)

             ✔️ Registered Nurses nec (254499)

             ✔️ Developer Programmer (261312)

             ✔️ Software Engineer (261313)

             ✔️ Maintenance Planner (312911)

 

 

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa. Để biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chúng tôi tại đây để được tư vấn giải pháp hoàn chỉnh!

 

 

AMRC Việt Nam