Giới thiệu về chương trình
Visa tạm trú 188B

Là Visa đầu tư định cư dành cho những nhà đầu tư có kinh nghiệm hoặc chủ doanh nghiệp ở Việt Nam có năng lực tài sản tích luỹ tốt

 • Nhà đầu tư cần thực hiện khoản đầu tư 1.500.000 AUD vào trái phiếu Chính phủ Bang trong vòng 4 năm và tích cực kinh doanh/đầu tư tại Úc sau khi được cấp Visa
 • Nhà đầu tư cùng các thành viên gia đình hợp pháp (vợ/chồng và các con dưới 23 tuổi tại thời điểm Visa được cấp) sẽ được cấp Visa tạm trú (Visa 188B) với thời hạn hơn 4 năm, có điều kiện lên thường trú 888B vĩnh viễn

Quyền lợi của
VISA 188B

 • Cả gia đình được đến sinh sống, học tập, làm việc và kinh doanh tại Úc trong thời gian Visa được cấp
 • Con cái của đương đơn được miễn học phí từ lớp 1 đến lớp 12 nếu theo học tại các trường công lập hoặc ưu đãi về học phí
 • Được tự do ra vào Úc trong thời gian Visa còn hiệu lực. Cơ hội xin Visa thường trú 888B nếu đủ các điều kiện
 • Được hưởng trái tức hàng năm và hoàn trả toàn bộ số tiền đầu tư sau 4 năm từ chính phủ Úc bảo lãnh

Điều kiện đương đơn
VISA 188B

 • Dưới 55 tuổi
 • Được chính phủ tiểu bang hoặc lãnh thổ bảo lãnh/đề cử
 • Trực tiếp tham gia quản lý hoạt động kinh doanh hoặc đầu tư ít nhất là 3 năm kinh nghiệm
 • Đương đơn hoặc/và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 10% cổ phần trong doanh nghiệp đủ tiêu chuẩn ít nhất 2 trong 4 năm tài chính vừa qua. Hoặc có kinh nghiệm đầu tư với năng lực tích luỹ tối thiểu 1.500.000 AUD trong lịch sử quá trình đầu tư (Bao gồm sự tăng trưởng vốn đầu tư và các nguồn thu nhập khác từ việc đầu tư, như tiền cho thuê tài sản,…)
 • Tổng tài sản cá nhân (bao gồm cả vợ/chồng) và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 2.250.000 AUD trong 2 năm trước ngày nộp đơn
 • Đầu tư 1.500.000 AUD vào trái phiếu chính phủ
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo thang điểm di trú của chính phủ Úc

Bước tiếp nối của VISA 188B
đến VISA thường trú - VISA 888B

Điều kiện đương đơn

 1. Cư trú tại Úc không dưới 2 năm trong thời gian 4 năm ngay trước khi xin Visa 888B
 2. Duy trì đầu tư trái phiếu được chỉ định không ít hơn 4 năm

Bạn băn khoăn không biếtmình phù hợp loại Visa nào

Làm trắc nghiệm nhanh

để biết mình có đủ tiêu chuẩn định cư Úc hay không

Các diện Visa khác

Visa tài năng
toàn cầu Úc (GTI)

Visa tạm trú
188A - 888A

Visa tạm trú
188C - 888C

Visa thường trú
132

Visa bảo lãnh
cha mẹ 143

Visa du học Úc
500

AMRC

Chúng tôi cung cấp các giải pháp hoàn chỉnh cho tất cả các yêu cầu định cư Úc

Yêu cầu tư vấn