Dưới đây là những lưu ý cần thiết hy vọng có thể giúp các bạn tìm được trường học phù hợp nhất với con của mình:

Listing theo kinh nghiệm cá nhân, các bạn nên tìm hiểu loại trường mà con bạn muốn hướng đến

Bạn muốn con cái nghiên về học thuật, thì nên chọn các trường có điểm cao (ví dụ các trường có điểm khoản 97 điểm). Các trường này nhiều khi là trường tư nhiều hơn trường công, nhưng cũng có một số trường công.

Sau khi chọn loai trường, các bạn có sẽ tìm kiếm tiếp đối với các trường như vậy, các bạn cần phải ở khu vực nào

  • Để tìm được và biết trường và nhà sắp tới ở khu vực nào, các bạn có thể tham khảo ở trang web này: (https://www.findmyschool.vic.gov.au/)
  • Sau đó, bạn dọn nhà đến khu vực school zone mà bạn muốn con cái theo học
  • Bạn có thể mua nhà hoặc thuê nhà, trình cho nhà trường xem địa chỉ nhà của bạn ở trong school zone, thì bạn sẽ tự động nhận vào trường mà không ai làm khó bạn

Để tìm trường phù hợp cho con bạn có thể tham khảo những thông tin sau:

 

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa. Để biết thêm chi tiết, hãy liên lạc với chúng tôi tại đây để được tư vấn giải pháp hoàn chỉnh!

 

 

AMRC Việt Nam