Bà Grace Xie – Giám đốc điều hành AMRC vinh dự được nhận thư tri ân từ Thứ trưởng Jason Wood MP- Bộ Hải quan, An toàn Cộng đồng và Đa văn hóa Sự vụ của Chính phủ liên bang Úc

 Ông Jason Wood đánh giá cao sự đóng góp của Bà Grace trong việc xem xét hướng dẫn của Bộ Nội vụ, tham gia vào các cuộc họp của nhóm cố vấn và đóng góp ý kiến trong các báo cáo tham vấn cho Chính phủ. Ông Jason Wood cũng mong muốn hợp tác tiếp tục trong tương lai nhằm tạo ra một môi trường tư vấn di trú đẳng cấp thế giới.

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện
và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa!

AMRC Việt Nam