Chính phủ tiểu bang 𝐐𝐮𝐞𝐞𝐧𝐬𝐥𝐚𝐧𝐝 đã thông báo chính thức mở nhận hồ sơ bảo lãnh tiểu bang cho các diện Visa đầu tư 188A, 188B, 188C. Riêng diện Visa khởi nghiệp 188E chưa mở.

Theo đó, ngoài việc đạt các điều kiện chung đã quy định bởi bộ di trú, các đương đơn nộp hồ sơ vào Queensland cần lưu ý một số điều kiện bổ sung như sau:

 

ĐỐI VỚI VISA 188A – Diện kinh doanh đổi mới

+ Tài sản:

Các đương đơn cần chứng minh họ có ít nhất 1,250,000 Đô la Úc (tài sản công ty và tài sản cá nhân) và có khả năng chuyển số tiền này để đầu tư tại Queensland. Đây là khoảng khác biệt khá nhiều so với điều kiện của chính phủ liên bang Úc đề ra. (Điều kiện chính phủ liên bang Úc thông thường đòi hỏi các đương đơn cần chuyển số tiền khoản 600,000 Đô la Úc sang Úc)

+ Doanh nghiệp:

o Nếu doanh nghiệp thành lập ở khu vực 𝐆𝐫𝐞𝐚𝐭𝐞𝐫 𝐁𝐫𝐢𝐬𝐛𝐚𝐧𝐞 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐆𝐨𝐥𝐝 𝐂𝐨𝐚𝐬𝐭: Số tiền đầu tư vào doanh nghiệp ít nhất 𝟒𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 Đô La Úc

o Nếu doanh nghiệp thành lập ở khu vực khác (ngoài 2 khu vực trên): Số tiền đầu tư vào doanh nghiệp ít nhất 300,000 Đô la Úc

o Nếu doanh nghiệp thực hiện các hoạt động xuất khẩu thì cần 𝒙𝒖𝒂̂́𝒕 𝒌𝒉𝒂̂̉𝒖 𝒄𝒂́𝒄 𝒔𝒂̉𝒏 𝒑𝒉𝒂̂̉𝒎 𝒄𝒖̉𝒂 𝒕𝒊𝒆̂̉𝒖 𝒃𝒂𝒏𝒈 𝑸𝒖𝒆𝒆𝒏𝒔𝒍𝒂𝒏𝒅

o Chính phủ bang Queensland không khuyến khích các hoạt động nhập khẩu, NGOẠI TRỪ các sản phẩm nhập khẩu có tính sáng tạo cao, công nghệ tiên tiến, hoặc hiện không có sẵn ở Queensland. Các đương đơn cần cung cấp dịch vụ gia tăng giá trị cho các sản phẩm nhập khẩu như thiết kế theo yêu cầu, lắp đặt lắp ráp sản phẩm, kiểm tra, sửa chữa, bảo trì, v.v

 

+ Hoạt động phát triển bất động sản không được phép thực hiện trong visa này.

 

ĐỐI VỚI VISA 188B – Diện nhà đầu tư

Các đương đơn cần chứng minh họ có ít nhất 𝟑,𝟎𝟎𝟎,𝟎𝟎𝟎 Đô La Úc (tài sản công ty và tài sản cá nhân) và có khả năng chuyển số tiền này để đầu tư tại Queensland (bao gồm 2,500,000 Đô la Úc cho khoản đầu tư theo cấu trúc tuân thủ, và 500,000 Đô La Úc cho ổn định cuộc sống)

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện
và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa!

AMRC Việt Nam