Chương trình Định cư Đổi mới Lãnh thổ Bắc Úc (Migrant Innovation Northern Territory, gọi tắt là Chương trình MINT) là chương trình cho phép xin thường trú nhân trực tiếp theo diện tay nghề kết hợp đầu tư của Chính phủ Bắc Úc và Tập đoàn quản lý quỹ Paspalis (Paspalis Asset Management).

Chương trình này cho phép các đương đơn đủ điều kiện về mặt tay nghề và cần đầu tư số tiền là 515,000 đô la Úc vào Quản lý quỹ Paspalis để được đề cử bởi Chính phủ Bắc Úc và nhận thường trú nhân cho cả gia đình gồm vợ/chồng và các con độc thân dưới 23 tuổi. 

Ưu điểm của chương trình: không cần kinh doanh, không cần sự bảo lãnh từ nhà tuyển dụng, không cần đi làm cho nhà tuyển dụng, vốn đầu tư ít chịu rủi ro, số ngành nghề được nộp hồ sơ cao hơn tới 250 ngành nghề, bao gồm cả các ngành khó định cư ở các tiểu bang khác như marketing, sale, quản lý cà phê, quản lý dự án…

Thông tin chi tiết chương trình tại trang web của chính phủ Bắc Úc:

https://theterritory.com.au/migration-innovation-northern-territory-program

Số vốn đầu tư 515.000 Đô la Úc sẽ được đầu tư thông qua Quỹ quản lý Paspalli theo cơ cấu như sau:

  • 80% số vốn tương đương 412,000 Đô la Úc sẽ được sử dụng để mua trái phiếu chính phủ của Lãnh thổ Bắc Úc
  • 20% còn lại đầu tư vào quỹ mạo hiểm

Để nộp hồ sơ chương trình MINT, ứng viên cần phải thông qua đại diện di trú chính thức được công bố bởi Chính phủ Bắc Úc để tư vấn và tiến hành thực hiện hồ sơ. Hiện nay có 12 đại diện di trú được ủy quyền (panel agents) để thực hiện hồ sơ chương trình MINT, có thể tham khảo tại danh sách được công bố tại trang web sau: https://paspalis.com.au/mint/

Chương trình MINT đã mở cửa nhận hồ sơ cho năm tài khóa 2020/2021 với số lượng hồ sơ sẽ được chấp nhận là 100 suất bao gồm 50 suất thường trú nhân – visa 190 và 50 suất tạm trú nhân – visa 491 cho tất cả các đương đơn trên thế giới. Để nhanh chóng được tư vấn và thẩm định hồ sơ miễn phí vui lòng liên hệ AMRC – đại diện di trú được ủy quyền của Chính phủ Bắc Úc để thực hiện chương trình MINT với 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực di trú Úc.

 

 

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện
và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa


AMRC Việt Nam