Chương trình Định cư Đổi mới Lãnh thổ Bắc Úc (Migrant Innovation Northern Territory, gọi tắt là Chương trình MINT) ra đời với sự hỗ trợ của Chính phủ Bắc Úc và Quản lý quỹ đầu tư Paspalis nhằm mục đích kêu gọi đương đơn tay nghề trên toàn thế giới định cư và sinh sống tại Bắc Úc. 

Nhằm tạo cơ hội để các đương đơn muốn định cư Úc trong thời gian ngắn, có thể lựa chọn chương trình MINT, số lượng ngành nghề được mở rộng hơn so với các tiểu bang khác (hơn 250 ngành nghề) bao gồm những ngành được cho là khó định cư ở Úc như marketing, quản lý cà phê, tư vấn viên, nhân viên đồ hoạ, v.v…

Chương trình chỉ được áp dụng cho riêng vùng Lãnh thổ Bắc Úc và cho phép các đương đơn đủ điều kiện về mặt tay nghề cần đầu tư số tiền là 515,000 đô la Úc vào Quản lý quỹ đầu tư Paspalis để nhận được đề cử bởi Lãnh thổ Bắc Úc. Sau thời gian xử lý hồ sơ từ 9-12 tháng, đương đơn sẽ đạt được thường trú nhân cho cả gia đình gồm vợ/chồng và các con độc thân dưới 23 tuổi.

Để được tư vấn và thẩm định hồ sơ miễn phí vui lòng liên hệ AMRC Việt Nam – Đại diện di trú  chính thức và hợp pháp cho chương trình MINT. AMRC là đơn vị luôn tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện, và con đường định cư Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa.

 

 

 

 

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện
và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa


AMRC Việt Nam