Thang điểm định cư Úc chính là thước đo nhằm tiêu chuẩn hóa đầu vào dành cho các nhà đầu tư nước ngoài muốn nhập quốc tịch Úc. Dựa vào các tiêu chí cho sẵn và chia mức điểm theo từng tiêu chí, Chính phủ qua đó đánh giá chất lượng đầu vào của các đơn đề cử, và nhanh chóng xác định được những nhà đầu tư tiềm năng. Nếu không thể thỏa mãn số điểm tối thiểu theo thang điểm này, nhà đầu tư sẽ không thể có được visa đầu tư tại Úc.

Thông thường, đương đơn phải đạt ít nhất 65 điểm (ngoại trừ mức điểm yêu cầu thêm của một số tiểu bang) dựa trên những tiêu chí phản ánh:

  • Độ tuổi
  • Khả năng tiếng anh
  • Bằng cấp
  • Tài sản tích lũy 
  • Doanh thu công ty
  • Kinh nghiệm làm việc

No photo description available.

Mới đây, một số yêu cầu của Thang điểm di trú đã được cập nhật và điều chỉnh, để phù hợp hơn với những thay đổi đối với các thị thực Kinh doanh đổi mới (188A) và Nhà đầu tư (188B) có hiệu lực từ 01/07/2021. Điều này sẽ đảm bảo sự tăng chất lượng đầu vào của các đơn đề cử.

Những thay đổi chủ yếu tập trung vào tăng điều kiện của các tiêu chí về tài sản, doanh thu hàng năm của doanh nghiệp, kinh nghiệm làm việc của đương đơn.

Lưu ý, các yếu tố này sẽ được tính toán và áp dụng tùy thuộc vào thị thực, tiểu bang muốn sinh sống hay kinh nghiệm và giá trị tài sản của mỗi cá nhân.

Để tìm hiểu thêm về chương trình đầu tư định cư Úc, hãy liên hệ với AMRC để được hỗ trợ nhanh chóng. Mọi chi tiết chúng tôi sẽ thực hiện dựa vào nhu cầu thực tế cũng như yêu cầu của từng cá nhân.

 

 

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện
và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa


AMRC Việt Nam