Bạn nghĩ gì khi nói đến Visa đầu tư định cư Úc?

5 triệu Đô la Úc – Visa đầu tư trọng yếu 188C?

2.5 triệu Đô la Úc – Visa đầu tư 188B?

Bạn đã biết đến visa đầu tư với số tiền đầu tư chỉ 515,000 Đô la Úc?

 

Đó chính là Chương trình Định cư Đổi mới Lãnh thổ Bắc Úc (Migrant Innovation Northern Territory, gọi tắt là Chương trình MINT). Thông tin chi tiết chương trình tại trang web của chính phủ Bắc Úc:

https://theterritory.com.au/migration-innovation-northern-territory-program

Vì tính chất đặc biệt của chương trình là Visa tay nghề kết hợp đầu tư, nên số tiền yêu cầu đầu tư của chương trình không quá cao. 515,000 Đô la Úc là một mức đầu tư hợp lý với nhiều gia đình. Số vốn đầu tư này sẽ được đầu tư thông qua Quỹ quản lý được Chính phủ Lãnh thổ Bắc Úc chỉ định – Quỹ Paspalis theo cơ cấu như sau:

  • 80% số vốn tương đương 412,000 Đô la Úc sẽ được sử dụng để mua trái phiếu chính phủ của Lãnh thổ Bắc Úc
  • 20% còn lại đầu tư vào quỹ mạo hiểm

Với khoản tiền đầu tư 515,000 Đô la Úc, cấu trúc đầu tư an toàn, vào thẳng thường trú nhân, đây là một cơ hội không thể bỏ lỡ của những ai đang tìm cơ hội định cư Úc. Hãy liên hệ AMRC Việt Nam – Đại diện di trú  chính thức và hợp pháp cho chương trình MINT.

 

 

 

 

 

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện
và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa


AMRC Việt Nam