Đối với chương trình áp dụng cho năm tài khóa mới 2021- 2022, Nam Úc đã loại bỏ hai thủ tục trong quy trình đăng ký được sử dụng trong năm chương trình 2020-2021 trước đó.

Các thay đổi bao gồm không yêu cầu thực hiện chuyến tham quan Nam Úc không yêu cầu nộp Đơn đăng ký (Intention To Apply -ITA). Theo đó, Nam Úc sẽ đánh giá các đơn xin đề cử của tiểu bang đối với visa 188 trong bốn giai đoạn trong năm chương trình 2021-22 để quản lý hạn ngạch phân bổ do Bộ Nội vụ Khối thịnh vượng chung (DHA) cho phép trong toàn bộ năm chương trình.
Lịch trình đánh giá hồ sơ như sau:
  • Đánh giá Vòng 1: 02/08/2021 – 24/09/2021
  • Đánh giá Vòng 2: 25/10/ 2021 – 17/12/2021
  • Đánh giá Vòng 3: 31/01/2022 – 25/03/2022
  • Đánh giá Vòng 4: 02/05/2022 – 24/06/2022
Lịch trình có thể bị ảnh hưởng bởi số lượng hồ sơ nộp và sẽ được cập nhật sau mỗi vòng đánh giá hoàn thành.
Đơn nộp đề cử tiểu bang sẽ được chính thức tiếp nhận vào Thứ Ba, ngày 20/07/ 2021 cho các diện visa 188A, 188B, 188C. Thời điểm tiếp nhận hồ sơ diện visa 188E sẽ được thông báo vào tháng 8/2021.
  • Thông tin về kết quả năm chương trình 2020-2021 đã hoàn thành sẽ được chính quyền Nam Úc cập nhật thông tin trên website tiểu bang trong suốt tháng 7/2021. Thông tin mới về điều kiện chương trình năm 2021-22 sẽ được cập nhật trên website tiểu bang trước Thứ Ba 20/7/2021.
  • Thông tin về chương trình định cư tay nghề diện bảo lãnh tiểu bang Nam Úc sẽ được cập nhật trong tuần tới.

Chúng tôi cảm ơn bạn đã quan tâm đến Chương trình định cư doanh nhân của Nam Úc.

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện
và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa


AMRC Việt Nam