Chính quyền bang Victoria đã mở nhận hồ sơ bảo lãnh cho các diện visa kinh doanh. Các điều kiện mới đối với Visa đầu tư 188B / 188C tại Victoria trong năm tài chính mới đã được công bố. Theo đó, yêu cầu để nhận bảo lãnh tiểu bang Victoria cho hồ sơ Visa đầu tư kinh doanh có những cập nhật đáng chú ý.

Visa nhà đầu tư 188B trong năm tài chính 2021 – 2022 là loại Visa có nhiều thay đổi lớn.

Ngoài các điều kiện chung của Chính phủ Úc đã công bố, các yêu cầu cụ thể của Victoria đối với từng loại Visa kinh doanh đều được nêu cụ thể như: tiếng anh, nhóm ngành, bằng cấp, thang điểm di trú, quỹ đầu tư …

Việc thay đổi này nhằm giúp cho nền kinh tế Victoria nhanh chóng hồi phục thông qua thu hút nguồn vốn đầu tư và chọn lọc các nhà đầu tư có năng lực kinh doanh cao hơn sau đại dịch COVID19.

AMRC tự hào có thể cung cấp một giải pháp hoàn chỉnh và tối ưu cho các bạn đủ điều kiện
và con đường định cư tại Úc sẽ trở thành hiện thực trong tương lai không xa!

AMRC Việt Nam